خدمات پس از فروش محصولات LASSA

تایرهای تولیدی شرکت بریسا (بریجستون+ سابانچی) با برند تجاری LASSA در مراحل طراحی، ساخت آزمایشی و تولید نیمه نهایی در قالب آنالیز رفتار تایر با نرم افزارهای شبیه سازی ،انجام آزمون های کنترلی و تخریبی مختلف برای اطمینان از پاس کردن استاندارد های کشوری ، منطقه ای و جهانی ، انواع کنترل های کیفی خطوط تولید ، اجرای آزمون های عملکردی تایر و آزمون طول عمر ومقاومت در شرایط سخت کاری (تست جاده) مورد بررسی قرار گرفته و پس از اطمینان مجوزتولید انبوه گرفته و وارد بازار می گردند.
مع الوصف به دلیل پیچیدگی فرایند تولید ، تغییر نیاز های بازار و سبک مصرف ، استفاده نامناسب (عدم تنظیم باد ،حمل بار بیش از حد مجاز نوشته شده بر روی تایر، حرکت با سرعت بیش از حد و ... ) ، مشکلات جاده (برخورد با اشیاء‌ تیز و برنده و موانع و ...) و مشکلات وسایل نقلیه ( تنظیم نبودن محورها ،جلوبندی، خرابی کیسه باد و ... ) دچار اشکالات ظاهری میشوند. توصیه اولیه شرکت بریسا برای شما مصرف کننده عزیز، شناخت دقیق ویژگی ها و مشخصات تایر مورد نیاز(با توجه به نوع کاربری خودرو) ، استفاده مناسب تایر مطابق دستورالعمل های موجود ، کنترل منظم تایر و خودرو است. این موضوع سبب میشود تا از بروز عیب در محصول جلوگیری شده و یا عیوب موجود در مراحل اولیه پیدایش مشاهده و کشف گردند. به محض مشاهده عیوب می توانید با استفاده از اطلاعات فنی بارگذاری شده به ماهیت عیب پی برده و درصورتی که این عیب به واسطه کارخانه سازنده پدید آمده باشد به این واحد اسا مراجعه فرمائید.
روش کلی ارائه خدمات : آئین نامه نحوه ارائه خدمات درفروشگاه نصب شده  است. با این حال یک نسخه از آن در این سایت  ایران لاسا  قابل دسترسی است.
مطابق این آئین نامه تایرهایی که دارای شرایط  زیر باشند برای بررسی اولیه پذیرفته خواهند شد.
  1. وجود حداقل 30% آج بر روی تایر
  2. در تایرهای کشاورزی : زمان ساخت تایر کمتر از 36 ماه گذشته باشد.
  3. در سایر تایرها: زمان ساخت تایر کمتر از 30 ماه گذشته باشد.
تذکر
  1. چنانچه از ساخت تایر بیش از زمان های اعلام شده گذشته باشد ، تایرها مورد پذیرش قرار نمیگیرند.
  2. آن دسته از تایرهایی که به دلیل مصرف نامناسب یا نقص فنی خودرو معیوب شده باشند ،مورد پذیرش قرار نمیگیرند.
مدارک مورد نیاز :
از شما مصرف کننده محترم تقاضا میشود تا مستقیما به مرکزارائه خدمات مراجعه فرمائید. همچنین مدارک مورد نیاز زیر را به همراه تایر به فروشگاه ارائه فرمائید.
  1. کپی کارت خودرو
  2. کپی گواهینامه
  3. اصل کارت گارانتی
تبصره : دقت کنید که در زمان خرید تایر و دریافت کارت گارانتی ، با ارسال شماره کارت گارانتی به شماره پیامکی شرکت کارت گارانتی خود را فعال نمایید .
پس از پذیرش تایر توسط نمایندگی ، برگ اعلام خسارت صادر و یک نسخه از آن تحویل شما می شود . تایرمعیوب تا زمان مراجعه کارشناس نزد نماینده باقی مانده و برای بررسی در اختیار کارشناس قرار میگیرد. پس از بررسی در صورت قبول اشکال فنی ، فرم اعلام خسارت تکمیل خواهد شد و میزان خسارت براوردی به حساب اعلامی شما واریز خواهد گردید .
تذکر:
از پرداخت مبلغ بیشتر از مقدار تعیین شده تحت عنوان انبارداری، کارشناسی و ... اکیدا خودداری فرمائید.

در زمانیکه نظریه کارشناسی مورد قبول شما نباشد ، شما ضمن تحویل گرفتن نظریه کارشناسی از فروشگاه، می توانید به اداره استاندارد استان مراجعه و تقاضای کارشناسی مجدد نمایید. در صورتیکه نظریه کارشناسی مغایر با نظریه اولیه باشد،لاستیک لاسا خود را مکلف به پرداخت مازاد مبلغ کارشناسی می داند .