لاستیک کامیونت

لاستیک لاسا

LT/R

تایر رادیال کامیونت برای عمر طولانی و عملکرد بالا در جادهای خیس

 • طراحی مدرن آج پنج ردیفه تمام ردیف برای چنگ زنی و فرمانپدیری عالی
 • شیارهای نازک جانبی با زاویه متغیر در مرکز آج برای سواری راحت عملکرد مطلوب در جاده‌های مرطوب
 • دنده شانه گسترده تر برای پایداری عالی اطراف خم
 • عملکرد روکش آج بهتر و قابل اعتماد در شرایط فشار زیاد
 • ترکیب بهینه آج برای چنگزنی بهتر و عمر طولانی لاستیک
 • عملکرد قابل اعتماد و ایمنی در سر پیچ ها

LC/T

لاستیک نوع سبک کششنده سبک، لاستیک ایده آل برای شرایط جاده ضعیف است

 • طراحی بهینه برای افزایش راحتی سواری و طول عمر.
 • شیارهای شانه ای برای افزایش چنگزنی.
 • فاق قوی و لبه سفت برای مانور و کنترل.
 • طول عمر سایش توسط شانه های وسیع و آجری عمیق ارائه شده است.
 • نسبتهای بالا و تناوب هایی خاص برای کاهش سر و صدا.

LT/R

تایر رادیال کامیونت برای عمر طولانی و عملکرد بالا در جادهای خیس

 • طراحی مدرن آج پنج ردیفه تمام ردیف برای چنگ زنی و فرمانپدیری عالی
 • شیارهای نازک جانبی با زاویه متغیر در مرکز آج برای سواری راحت عملکرد مطلوب در جاده‌های مرطوب
 • دنده شانه گسترده تر برای پایداری عالی اطراف خم
 • عملکرد روکش آج بهتر و قابل اعتماد در شرایط فشار زیاد
 • ترکیب بهینه آج برای چنگزنی بهتر و عمر طولانی لاستیک
 • عملکرد قابل اعتماد و ایمنی در سر پیچ ها

LC/T

لاستیک نوع سبک کششنده سبک، لاستیک ایده آل برای شرایط جاده ضعیف است

 • طراحی بهینه برای افزایش راحتی سواری و طول عمر.
 • شیارهای شانه ای برای افزایش چنگزنی.
 • فاق قوی و لبه سفت برای مانور و کنترل.
 • طول عمر سایش توسط شانه های وسیع و آجری عمیق ارائه شده است.
 • نسبتهای بالا و تناوب هایی خاص برای کاهش سر و صدا.

Get in touch

Leave your name and email below along with what you are looking for in the message box. Or you can call us at 123.456.789.